Dan Young, Autumn Below Chair Mountain, oil, 11 x 14.

Dan Young, Autumn Below Chair Mountain, oil, 11 x 14.

Dan Young, Autumn Below Chair Mountain, oil, 11 x 14.

COMMENT