Chaudhuri01

Sadhu In White Turban, Oil, 16x16.

Sadhu In White Turban, Oil, 16×16.

COMMENT