Scott Prior, Untitled, charcoal, 16 x 12.

Scott Prior, Untitled, charcoal, 16 x 12.

Scott Prior, Untitled, charcoal, 16 x 12.

Scott Prior, Untitled, charcoal, 16 x 12.

COMMENT