Scott Prior, Timmy’s Place, oil, 14 x 11.

Scott Prior, Timmy’s Place, oil, 14 x 11.

Scott Prior, Timmy’s Place, oil, 14 x 11.

Scott Prior, Timmy’s Place, oil, 14 x 11.

COMMENT