Scott Prior, The Classics, oil, 10 x 8.

Scott Prior, The Classics, oil, 10 x 8.

Scott Prior, The Classics, oil, 10 x 8.

Scott Prior, The Classics, oil, 10 x 8.

COMMENT