Scott Prior, Paddington’s 8-Ball, oil, 20 x 16.

Scott Prior, Paddington’s 8-Ball, oil, 20 x 16.

Scott Prior, Paddington’s 8-Ball, oil, 20 x 16.

Scott Prior, Paddington’s 8-Ball, oil, 20 x 16.

COMMENT