Scott Prior, Off Center, oil, 24 x 12.

Scott Prior, Off Center, oil, 24 x 12.

Scott Prior, Off Center, oil, 24 x 12.

Scott Prior, Off Center, oil, 24 x 12.

COMMENT