Scott Prior, Jim’s Place, oil, 18 x 24.

Scott Prior, Jim’s Place, oil, 18 x 24.

Scott Prior, Jim’s Place, oil, 18 x 24.

Scott Prior, Jim’s Place, oil, 18 x 24.

COMMENT