Scott Prior, Gamblin Man, oil, 8 x 16.

Scott Prior, Gamblin Man, oil, 8 x 16.

Scott Prior, Gamblin Man, oil, 8 x 16.

Scott Prior, Gamblin Man, oil, 8 x 16.

COMMENT