Scott Prior, Blue Lighter, oil, 9 x 12.

Scott Prior, Blue Lighter, oil, 9 x 12.

Scott Prior, Blue Lighter, oil, 9 x 12.

Scott Prior, Blue Lighter, oil, 9 x 12.

COMMENT