16X24-White-Sandstone-Hills-Gary-Ernest-Smith

White Sandstone Hills, oil, 16 x 24.

COMMENT