Otis-Tammi-Ready,-oil,-18×18.

Tammi Otis, Ready, oil, 18 x 18.

COMMENT