Aaron-Westerberg-White-Kimono-24x16_oil-on-Linen

White Kimono, oil, 24 x 16.

White Kimono, oil, 24 x 16.

COMMENT