Nancy Guzik, Samantha in White, oil, 14 x 11.

Nancy Guzik, Samantha in White, oil, 14 x 11.


Nancy Guzik, Samantha in White, oil, 14 x 11.

COMMENT