Fongwei Liu, Sketches, oil, 24 x 22.

Fongwei Liu, Sketches, oil, 24 x 22.

Fongwei Liu, Sketches, oil, 24 x 22.

COMMENT