Mark White, Mesa’s Edge, oil, 36 x 36.

Mark White, Mesa’s Edge, oil, 36 x 36.

Mark White, Mesa’s Edge, oil, 36 x 36.

COMMENT