Mark White, Galisteo Basin, oil, 30 x 40.

Mark White, Galisteo Basin, oil, 30 x 40.

Mark White, Galisteo Basin, oil, 30 x 40.

COMMENT