Alvin Gill-Tapia, Ranchos de Taos III, acrylic, 37 x 37.

Alvin Gill-Tapia, Ranchos de Taos III, acrylic, 37 x 37.

Alvin Gill-Tapia, Ranchos de Taos III, acrylic, 37 x 37.

Alvin Gill-Tapia, Ranchos de Taos III, acrylic, 37 x 37.

COMMENT