Xiaogang Zhu, Last Glow in the Valley, gouache, 12 x 24.

Xiaogang Zhu, Last Glow in the Valley, gouache, 12 x 24.

Xiaogang Zhu, Last Glow in the Valley, gouache, 12 x 24.

Xiaogang Zhu, Last Glow in the Valley, gouache, 12 x 24.

COMMENT