Eva van Rijn, The White Stallion, oil, 18 x 24.

Eva van Rijn, The White Stallion, oil, 18 x 24.

Eva van Rijn, The White Stallion, oil, 18 x 24.

Eva van Rijn, The White Stallion, oil, 18 x 24.

COMMENT