Ernest Chiriacka, Magazine illustration, gouache, 20 x 30.

Ernest Chiriacka, Magazine illustration, gouache, 20 x 30.

Ernest Chiriacka, Magazine illustration, gouache, 20 x 30.

Ernest Chiriacka, Magazine illustration, gouache, 20 x 30.

COMMENT