Stallion

Eli Hopkins, Stallion, bronze, 15 x 9 x 6.

COMMENT