Stanka Kordic Lift the Veil, oil, 20 x 30.

Stanka Kordic Lift the Veil, oil, 20 x 30.

Stanka Kordic Lift the Veil, oil, 20 x 30.

COMMENT