ATW01

Autumn Glow, oil, 18 x 24.

Autumn Glow, oil, 18 x 24.

COMMENT